Bach Yen Education Service - BYES
Posted on Friday, October 12, 2018 at 12:00:00 AM
CẤU TRÚC VÀ CÁCH LÀM BÀI THI IELTS
IELTS là kỳ thi tiếng Anh gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói với tổng thời gian thi là 2 giờ 45 phút. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Tùy theo trung tâm mà bạn dự thi, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với 3 môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó.Có 2 hình thức chính khi thi IELTS là Học Thuật (IELTS Academic) và Tổng quát (IELTS General). Cả hai hình thức thi đều bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Cấu trúc đề thi được tóm gọn như sau:

LISTENING (30 phút)

Thi Nghe giống nhau cho cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát.

Bạn sẽ nghe bốn đoạn ghi âm – độc thoại và đàm thoại bởi một số người bản xứ - và viết câu trả lời cho các câu hỏi. Phần thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra năng lực của bạn trong việc nắm bắt các ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến và khả năng theo kịp sự trình bày các ý kiến. Nhiều tiếng và giọng nói của người bản xứ được sử dụng và bạn sẽ được nghe từng phần chỉ một lần duy nhất.SECTION 1
Một đoạn đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày, chẳng hạn như một mẫu đàm thoại tại một đại lý thuê nhà.

SECTION 2
Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một bài diễn văn về các tiện ích địa phương.

SECTION 3
Một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.

SECTION 4
Một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, chẳng hạn một bài giảng đại học.

READING (60 phút)

IELTS Academic và General có nội dung đọc khác nhau.

Phần thi môn Đọc gồm có 40 câu hỏi. Một vài loại câu hỏi được sử dụng để kiểm tra kỹ năng đọc. Các kỹ năng này bao gồm đọc để nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc hiểu các lập luận chặt chẽ, và nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của người viết.IELTS ACADEMIC

Hình thức Học thuật bao gồm ba đoạn văn dài từ miêu tả và tả thực đến sự rời rạc và phân tích. Các đoạn văn có thực và được trích từ sách, tập san, tạp chí và báo. Các đoạn văn này được chọn để dành cho đọc giả không chuyên nhưng được công nhận thích hợp với mọi người ghi danh vào các khóa đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

IELTS GENERAL

Hình thức Tổng quát yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các hướng dẫn. Có các tài liệu mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trong môi trường nói Tiếng Anh.

WRITING (60 phút)

IELTS Academic và General có chủ đề viết khác nhau.

Phần thi môn Viết bao gồm một bài viết ngắn (tối thiểu 150 từ) và một bài luận (tối thiểu 250 từ) với 2 chủ đề khác nhau.IELTS ACADEMIC

Phần thi môn Viết Học thuật bao gồm hai phần. Các chủ đề môn viết là mối quan tâm chung thích hợp với mọi người vào học đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

TASK 1
Phần này sẽ đưa ra một bảng, đồ thị hay biểu đồ và yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì đó hoạt động như thế nào hay mô tả một đối tượng hay một sự kiện.

TASK 2
Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng.

IELTS GENERAL

Phần thi môn Viết Tổng quát bao gồm hai phần được căn cứ vào các chủ đề được quan tâm chung trong xã hội hay công việc.

TASK 1
Bạn sẽ được giới thiệu một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư đề nghị cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Lá thư có thể được viết theo phong cách thân mật, bình thường hoặc trang trọng.

TASK 2
Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận phải hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Bài luận này có thể sẽ thiên về phong cách thân mật hơn là bài luận trong Phần 2 của hình thức thi Học thuật.

SPEAKING (15 phút)

Phần thi môn Nói của hai hình thức Học thuật và Tổng quát đều giống nhau.

Phần thi môn Nói đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong vòng 11 đến 14 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm.PART 1
Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

PART 2
Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

PART 3
Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần thi Nói được tiến hành theo cách không cho phép bạn lặp lại các câu trả lời đã trình bày trước đó.
Posted on 20 October 2018: 435
Posted on 4 January 2016: 199
Posted on 13 November 2015: 177
Posted on 21 May 2015: 127
Posted on 22 April 2015: 119
Posted on 31 December 2014: 97
Posted on 22 December 2014: 95